Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kierunki kształcenia

Zespół Szkół w Branicach prowadzi kształcenie na następujących kierunkach:

- w systemie dziennym policealnym:

     Wojewódzka Szkoła Policealna dzienna w Branicach
     - kierunek Terapia Zajęciowa (4 semestry)

- w systemie zaocznym policealnym:

     Wojewódzka Szkoła Policealna stacjonarna i zaoczna w Branicach
     - kierunek Opiekun medyczny (2 semestry)
     - kierunek Opiekun w Domu Pomocy Społecznej (4 semestry)

Wersja XML