Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Majątek Zespołu Szkół w Branicach

Majątek Zespołu Szkół w Branicach 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

na dzień 31 grudnia 2010 r.

 

Majątek Zespołu Szkół ogółem     1023092,88

w tym:
- grunty                                                         2763,80
- budynki                                                   466203,75
- zbiory biblioteczne                                  31874,30
- pozostałe                                                522251,03

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
na dzień 31 grudnia 2009 r.

 

Majątek Zespołu Szkół ogółem     1005623,59

w tym:
- grunty                                                         2763,80
- budynki                                                   466203,75
- zbiory biblioteczne                                  30118,23
- pozostałe                                                506537,81

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
na dzień 31 grudnia 2008 r.


 

Majątek Zespołu Szkół ogółem     1002493,46

w tym:
- grunty                                                         2763,80
- budynki                                                   466203,75
- zbiory biblioteczne                                  29910,38
- pozostałe                                                503615,53

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

informację wytworzył(a): Janusz Kaczmarek
za treść odpowiada: Benedykt Pospiszyl
data wytworzenia: 07.09.2009r.
Wersja XML