Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestry, ewidencje i archiwa

Wykaz Rejestrów i Ewidencji Prowadzonych
           w Zespole Szkół w Branicach


Rejestry, ewidencje:

Archiwum:

Zasób archiwalny archiwum Zespołu Szkół w Branicach stanowi dokumentacja powstała i powstająca w związku z działalnością szkoły:


Dokunentacja szkoły jest przechowywana i archiwizowana stosownie do ustawy o Narodowym Zasobie Archiwalnym i Archiwach z dnia 14.07.1983 r. (Dz. U. poz. 173 z późn. zmianami)

Dane osobowe są pod ochroną, a sposoby i zasady ich udostępniania są realizowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.  Nr 133, poz. 883)

 

Podmiot udostępniający: Zespół Szkół w Branicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Benedykt Pospiszyl
Data wytworzenia: 2011-03-02

 

Wersja XML