Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdania finansowe za rok 2018

PDFBilans Jednostki Budzetowej_2018.pdf
PDFCzynne i bierne rozliczenia międzyokresowe _2018.pdf
PDFGłówne składniki środków trwałych_2018.pdf
PDFInformacja dodatkowa_2018.pdf
PDFRachunek Zyskow i Strat Jednostki_2018.pdf
PDFStan odpisów aktualizujących wartość należności_2018.pdf
PDFŚrodki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane_2018.pdf
PDFZestawienie Zmian w Funduszu Jednostki_2018.pdf
 

 

Wersja XML